Skip to content

Anasayfa arrow Hakkımızda
Hakkımızda
 

         Soma’da 1913 yılından itibaren kömürün varlığı bilinmektedir, ancak 1953’de santral kurulması gündeme gelmiştir. Bu nedenle 21 Ekim 1953 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla 2 x 22 MW’lık Soma-A Termik Santralının Kurulmasına karar verilmiştir.

         1954 Yılında yapılan ihale ile Santralın kurulması 40.000.000 Dolara Fransız ALSTHOM firmasına verilmiş olup, santral devreye alınmıştır. 1967 Yılında Soma’da yapılan araştırmalar sonunda kalitesiz, sanayi ve teshilde kullanılmayan kömürlerin tespiti nedeniyle 165 MW gücündeki ünitelerin yapılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla 165 MW gücündeki I.ve II. Üniteler 150.000.000 Dolar+1.057.000.000 TL  kredi ile SKODAEXPORT, METEX VE GAMA A.Ş. Firmaları tarafından inşa edilerek I.Ünite 1981,II.Ünite ise 1982 yılında devreye alınmıştır.

         III. ve IV Üniteler ise 173.880.000 Dolar+8.329.000.000 TL bedelle SKODAEXPORT ve GAMA A.Ş.firmaları tarafından inşa edilerek III.Ünite 1985, IV Ünite ise 1986 yılında devreye alınmıştır.

         V. ve VI Üniteler ise 173.500.000 Dolar+93.5000.000 Mark, 54.522.000.000 TL bedelle yine SKODAEXPORT ve GAMA A.Ş. inşa edilerek V. ve VI. Üniteler 1992 yılında devreye alınmıştır.

         Santralın 2x22=44 MW gücündeki üniteleri 3500 kcal/kg kalorili, %27 küllü ve %22 rutubetli, 4x165 MW gücündeki 1-4 üniteleri ise 2400 kcal/kg kalorili,%32 küllü ve %21 rutubetli, 2x165 MW  gücündeki 5-6 üniteleri ise 1550 kcal/kg kalorili, %52 küllü ve % 18.8 rutubetli kömürlere göre dizayn  edilmiştir.

         Santral kazanlarında yakılan kömürler T.K.İ. Soma Bölge Müdürlüğü tarafından temin edilmektedir. Elektrik Üretimi için ihtiyaç duyulan su 127.000.000m3’lük Sevişler Barajından karşılanmaktadır. Santralımız Elektrik Üretiminde Türkiyenin % 5’ni karşılamaktadır. Santralımızın kurulu gücü 165 x 6 + 22 x 2 = 1034 MW’dır. Üniteler yıllık ortalama 6500 saat çalışmaları dikkate alınarak yılda: 8.186.000 ton kömür yakılarak , 6.721.000.000 kWh elektrik enerjisi üretebilecek kapasitededir.

         Santralın ilk devreye alındığı 1953 yılından 31.12.2005 tarihine kadar; 140.297.371 ton kömür  yakılarak 111.584.844.680 kWh elektrik enerjisi üretilmiştir. Bu faaliyetlerde 139 memur sözleşmeli, 1037 işçi olarak 1176 kişi görev yapmıştır.

         Santralımız İşletme Müdürlüğü olarak faaliyetini sürdürmekte iken TEK Yönetim Kurulunun  12.01.1993 Tarih, I-23 Sayılı Kararıyla 2x22=44 MW gücündeki Soma –A Termik Santralı Soma-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne bağlanarak, Soma Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.

         Özelleştirme Yüksek Kurulunun 11.08.1995 Tarih, 95/62 Sayılı Kararı ile Özelleştirme kapsam ve programına alınarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmiş ve 4046 sayılı Özelleştirme Kanununa göre 09.10.1995 tarihinde A.Ş. Statüsüne dönüştürülmüştür. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme çalışmalarına devam ederken bu defa Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 30.08.1997 tarih, 97/34 sayılı kararı ile Santralımız Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığına iade edilmiştir. Yüksek planlama kurulu’nun 25.12.1997 tarih, 97/T-94 sayılı kararı ile Santralımız EÜAŞ’ın Bağlı ortaklığı olarak A.Ş. Statüsüne dönüştürülmüştür.